SPECJALISTA DS. ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Stanowisko: SPECJALISTA DS. ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • inspekcje nieruchomości,
 • kontakt z właścicielami lokali oraz współdziałanie w zakresie zgłaszanych usterek i awarii na nieruchomościach,
 • prowadzenie KOB, dokumentacji technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń,
 • zlecanie bieżących napraw i konserwacji w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,
 • likwidacja awarii urządzeń i instalacji oraz usuwanie skutków i przyczyn tych awarii,
 • organizowanie remontów oraz modernizacji budynków, ,
 • nadzór nad realizacją zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową umów o dostawę mediów,
 • prowadzenie wykazu lokali mieszkalnych, ewidencjonowanie ich stanu prawnego,
 • organizowanie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
 • składanie właścicielom nieruchomości rocznego sprawozdania ze swojej działalności, w terminie trzech miesięcy od końca roku obrachunkowego,
 • współpraca w zakresie przygotowywania projektu rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną,
 • Nadzór i koordynacja firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości,
 • Dbanie o skuteczną komunikację z mieszkańcami i urzędami.

Wymagania:

 • Doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami,,
 • Odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,
 • Komunikatywność,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości,
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Możliwość pracy w ambitnym zespole.